رساله دکتری آقای مهندس سید محمد فرنام با عنوان «تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش‌تنیده به روش‌های عددی و آزمایشگاهی »

رساله دکتری آقای مهندس سید محمد فرنام با عنوان «تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش‌تنیده به روش‌های عددی و آزمایشگاهی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری آقای مهندس سید محمد فرنام با عنوان «تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش‌تنیده به روش‌های عددی و آزمایشگاهی » با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و روز سه‌شنبه 20/04/1396- ساعت 11:00 ارائه خواهد شد.

رساله دکتری آقای مهندس سید محمد فرنام با عنوان «تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش‌تنیده به روش‌های عددی و آزمایشگاهی » با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و روز سه‌شنبه 20/04/1396- ساعت 11:00 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سید محمد فرنام