رساله دکتری مهندس احمد توسل منش با عنوان «تولید لوله‌های کامپوزیت دوجداره مس- آلومینیوم با و بدون نانو مواد به روش FSW/ FSP و بررسی خواص مکانیکی آن‌ها»

رساله دکتری مهندس احمد توسل منش با عنوان «تولید لوله‌های کامپوزیت دوجداره مس- آلومینیوم با و بدون نانو مواد به روش FSW/ FSP و بررسی خواص مکانیکی آن‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس احمد توسل منش با عنوان «تولید لوله‌های کامپوزیت دوجداره مس- آلومینیوم با و بدون نانو مواد به روش FSW/ FSP و بررسی خواص مکانیکی آن‌ها» با راهنمایی دکتر علی‌ علوی‌نیا در روز یکشنبه30 دی ماه 1397 ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خاوهد شد.

رساله دکتری مهندس احمد توسل منش با عنوان «تولید لوله‌های کامپوزیت دوجداره مس- آلومینیوم با و بدون نانو مواد به روش FSW/ FSP و بررسی خواص مکانیکی آن‌ها» با راهنمایی دکتر علی‌ علوی‌نیا در روز یکشنبه30 دی ماه 1397 ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خاوهد شد. دانشکده مهندسی برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارذد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

احمد توسلی منش