رساله دکتری مهندس امیر بصیری پارسا با عنوان «افزایش انتقال حرارت نانو سیالات از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی در یک مجرای پر شده با ماده متخلخل اشباع شده»

رساله دکتری مهندس امیر بصیری پارسا با عنوان «افزایش انتقال حرارت نانو سیالات از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی در یک مجرای پر شده با ماده متخلخل اشباع شده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس امیر بصیری پارسا با عنوان «افزایش انتقال حرارت نانو سیالات از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی در یک مجرای پر شده با ماده متخلخل اشباع شده» با راهنمایی دکتر حبیب الله سایه‌وند در روز شنبه 23/10/1396 ساعت 11:00 در آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس امیر بصیری پارسا با عنوان «افزایش انتقال حرارت نانو سیالات از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی در یک مجرای پر شده با ماده متخلخل اشباع شده» با راهنمایی دکتر حبیب الله سایه‌وند در روز شنبه 23/10/1396 ساعت 11:00 در آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

امیر بصیری پارسا