رساله دکتری مهندس صالح رازینی با عنوان «توسعه پایدار انرژی الکتریکی بر اساس مدل چند عاملی با رویکرد ترکیبی از نگاه سیاستگذاری و فنی»

رساله دکتری مهندس صالح رازینی با عنوان «توسعه پایدار انرژی الکتریکی بر اساس مدل چند عاملی با رویکرد ترکیبی از نگاه سیاستگذاری و فنی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس صالح رازینی با عنوان «توسعه پایدار انرژی الکتریکی بر اساس مدل چند عاملی با رویکرد ترکیبی از نگاه سیاستگذاری و فنی» با راهنمایی دکتر حسن مرادی در روز سه شنبه 27 تیرماه 1396، ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه می‌گردد.

رساله دکتری مهندس صالح رازینی با عنوان «توسعه پایدار انرژی الکتریکی بر اساس مدل چند عاملی با رویکرد ترکیبی از نگاه سیاستگذاری و فنی» با راهنمایی دکتر حسن مرادی در روز سه شنبه 27 تیرماه 1396، ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه می‌گردد. دانشکده مهندسی برای این دانشجوی با اخلاق آرزوی موفقیت دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

صالح رازینی