رساله دکتری مهندس علیرضا رئیسی دزکی با عنوان «مدیریت تراکم در شبکه مبتنی بر بازار برق با استفاده از پاسخگویی بار»

رساله دکتری مهندس علیرضا رئیسی دزکی با عنوان «مدیریت تراکم در شبکه مبتنی بر بازار برق با استفاده از پاسخگویی بار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس علیرضا رئیسی دزکی با عنوان «مدیریت تراکم در شبکه مبتنی بر بازار برق با استفاده از پاسخگویی بار» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در مورخ 3/3/96 ساعت 10 صبح در آمفی‌تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

رساله دکتری مهندس علیرضا رئیسی دزکی با عنوان «مدیریت تراکم در شبکه مبتنی بر بازار برق با استفاده از پاسخگویی بار» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در مورخ 3/3/96 ساعت 10 صبح در آمفی‌تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

علیرضا رئیسی