رساله دکتری مهندس علیرضا قجری با عنوان «یکپارچه سازی آرایش سلولی و برنامه ریزی تولید در حالت احتمالی با فرض مسیرهای مختلف تولید و تقسیم دسته تولیدی»

رساله دکتری مهندس علیرضا قجری با عنوان «یکپارچه سازی آرایش سلولی و برنامه ریزی تولید در حالت احتمالی با فرض مسیرهای مختلف تولید و تقسیم دسته تولیدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس علیرضا قجری با عنوان «یکپارچه سازی آرایش سلولی و برنامه ریزی تولید در حالت احتمالی با فرض مسیرهای مختلف تولید و تقسیم دسته تولیدی» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در روز چهارشنبه بیست و پنج بهمن 1396 ساعت 16-14 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس علیرضا قجری با عنوان «یکپارچه سازی آرایش سلولی و برنامه ریزی تولید در حالت احتمالی با فرض مسیرهای مختلف تولید و تقسیم دسته تولیدی» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در روز چهارشنبه بیست و پنج بهمن 1396 ساعت 16-14 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

علیرضا قجری