رساله دکتری مهندس علی شیرازی با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه»

رساله دکتری مهندس علی شیرازی با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس علی شیرازی با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه» و با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی روز 29/06/95 ساعت 11 ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس علی شیرازی با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه» و با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی روز  29/06/95 ساعت 11 ارائه خواهد شد. دانشکده مهندسی برای این دانشجوی کوشا و با اخلاق دانشکده مهندسی توفیق روز افزون از خداوند متعال مسئلت دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

علی شیرازی