رساله دکتری مهندس فرشاد عباسی با عنوان «تاثیر پارامترهای مختلف بر تخمین عمر خستگی سایشی در حالت بار تماسی نوسانی»

رساله دکتری مهندس فرشاد عباسی با عنوان «تاثیر پارامترهای مختلف بر تخمین عمر خستگی سایشی در حالت بار تماسی نوسانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس فرشاد عباسی با عنوان «تاثیر پارامترهای مختلف بر تخمین عمر خستگی سایشی در حالت بار تماسی نوسانی» با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در روز 4 مهر ماه 1397 ساعت 10 صبح در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس فرشاد عباسی با عنوان «تاثیر پارامترهای مختلف بر تخمین عمر خستگی سایشی در حالت بار تماسی نوسانی» با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در روز 4 مهر ماه 1397 ساعت 10 صبح در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

فرشاد عباسی