رساله دکتری مهندس وحید بهرامی فروتن با عنوان «بهبود پایداری و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی»

رساله دکتری مهندس وحید بهرامی فروتن با عنوان «بهبود پایداری و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس وحید بهرامی فروتن با عنوان «بهبود پایداری و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی» با راهنمایی دکتر محمد‌حسن مرادی در روز چهارشنبه 06/11/95 ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه می‌گردد.

رساله دکتری مهندس وحید بهرامی فروتن با عنوان «بهبود پایداری  و کیفیت توان در میکروگرید با استفاده از استراتژیهای کنترل محلی» با راهنمایی دکتر محمد‌حسن مرادی در روز چهارشنبه 06/11/95 ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

وحید بهرامی فروتن