رضا خالقی

رضا خالقی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه:  

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بهینه­سازی مکان و اندازه ایستگاه­های شارژ و منابع انرژی تجدید­پذیر به طور هم زمان با استفاده از الگوریتم ترکیبی 

استاد راهنما:

 دکتر محمد حسن مرادی

پژوهشگر:  رضا خالقی

زمان: ­شنبه 03/07/1395      ساعت:  11:30       مکان: سمینار2

چکیده:

   یکی از اهداف طراحی و بهره­برداری از شبکه­های توزیع، کاهش هزینه­ها و افزایش درآمدهاست. کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ شبکه نیز، دو عامل مهم دیگر در طراحی شبکه توزیع بوده و جایابی منابع تولید پراکنده بر اساس این عوامل همواره مدنظر برنامه­ریزان شبکه توزیع بوده است. هم­چنین با گسترش روزافزون استفاده از خودروهای الکتریکی، نیاز به برنامه­ریزی مناسب برای احداث پارکینگ برای این نوع از خودروها و بهره­برداری بهینه از آن­ها احساس می­شود. قرارگرفتن منابع تولید پراکنده و پارکینگ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع بدون توجه به داشتن مکان و ظرفیت مناسب برای آن­ها، منجر به ایجاد مشکلاتی هم چون کاهش کیفیت توان و بازده، افزایش تلفات توان و تغییرات ولتاژ و در نتیجه افزایش بهای انرژی برای مصرف­کننده می­شود. بنابراین به منظور غلبه بر این مشکلات، نیاز به ارائه روشی برای یافتن مکان و ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایستگاه­های شارژ احساس می­شود. این پایان­نامه روشی را برای یافتن مکان و ظرفیت بهینه ایستگاه­های شارژ خودروهای الکتریکی و منابع انرژی تجدید­پذیر به طور هم­زمان در قالب یک مسئله بهینه­سازی چند هدفه ارائه می­دهد. اهداف این مسئله شامل کاهش تلفات توان اکتیو (F1)، بهبود پروفایل ولتاژ (F2) و کاهش هزینه­های شارژ خودروهای الکتریکی و تامین بار (F3) می باشد.

 

واژه­‌های کلیدی: پارکینگ خودروهای الکتریکی، منابع تولید پراکنده، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و بهینه­سازی ازدحام ذرات


Abstract:

                  One of the goals of the design and operation of distribution networks is reducing costs and increasing revenues. reduce losses and improve voltage profile are two important factors in the design of distribution networks and distributed generation resources allocation on the basis of these factors has always been the distribution network planners. Also, with the increasing use of electric vehicles, there is a need to plan for the construction of parking for these types of vehicles and optimal utilization of them. Being distributed generation and electric vehicles parking in the distribution network, regardless of the location and capacity is suitable for them, lead to problems such as reduce power quality and efficiency, increase power losses and voltage variations and thus increase energy prices for the consumer. So in order to overcome these problems, there is a need to provide a way to find optimal location and capacity of renewable energy sources and charging stations. This thesis offers a method for finding the optimal location and capacity of electric vehicle charging stations and DGs simultaneously in the form of an multi-objective optimization problem. the objective function’s are reduces the active power losses (F1), improve voltage profile (F2) and reducing the cost of electric vehicle charging and power supply (F3). Location and capacity of charging stations for electric vehicles and distributed generation sources are the problem variables. in order to formulate suitable for the above issue, the proposed objective function using weighting coefficients method turns to an objective function. this optimization problem can be evaluated in three scenarios. in the first scenario it is assumed that Only DGs are in the network. In the second scenario, in addition to distributed generation, electric vehicle charging stations are in the network with the assumption that active power is transferred from the grid to the charging station (G2V) .The third scenario is like the second scenario, except that the active power transfer between grid and charging stations is two-way (G2V and V2G). In order to solve the proposed optimization problem, hybrid algorithm genetic and particle swarm optimization (GA-PSO) is used. the results of GA-PSO algorithm is compared with GA and PSO.

Key Words: Parking electric vehicles, Distributed generation resources, Genetic composition and particle swarm optimization algorithm.


 

رزومه

 

 

             رضا خالقی

تلفن تماس: [ 09187057724]

ایمیل : [rezakhaleghi7@yahoo.com]

متولد : [1370.01.06]

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی [مهندسی برق الکترونیک] دانشگاه [بوعلی سینا همدان]

           عنوان پایان­نامه: بهینه سازی شبکه های موبایل مبتنی بر الگوریتم­های بهینه سازی

 • کارشناسی ارشد] مهندسی برق قدرت[-دانشگاه [بوعلی سینا همدان]

        عنوان پایان­نامه: بهینه سازی مکان و اندازه ایستگاه­های شارژ خودروهای الکتریکی و منابع انرژی تجدیدپذیر به طور    هم زمان با استفاده از الگوریتم ترکیبی

 • سوابق کاری :
 • همکاری با شرکت مخابرات استان همدان واحد مربوط به موبایل روستایی(wll)  در طی دوره کارآموزی.

 

 • سوابق پژوهشی:
 •  عنوان مقاله:
 • 1- مدیریت توان در سیستم های تولید پراکنده ترکیبی با استفاده از کنترل فازی
 • 2- بررسی کلید زنی ولتاژ صفر در مبدل های تشدیدی

 

مهارتها

 

 

  مهارتهای نرم افزاری

 •  ICDL درجه1 و2  
 • آشنایی به محیط Word؛ Excel؛ Access؛power point  و Research
 • نرم افزار matlab
 • Neural network
 • Plc
 • Protues
 • AVR

آشنایی با زبانهای خارجی

 • English
 • عربی

 

 

 

 

 

 

       

فعالیت های حوزه بسیج:

عضویت در بسیج

تقدیر به عنوان دانش آموز نمونه استانی از سوی سازمان بسیج استان همدان