انتخاب کتاب سال 1399 مهندسی مکانیک در حوزه ترجمه   مکانیک مواد مرکب و طراحی اجزاء کامپوزیتی   تالیف دای‌گیل لی و پیوسو نام   ترجمه دکتررحمن...

شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها