روناک محمدی

روناک محمدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده فنی مهندسی

گروه مهندسی صنایع

 

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع (گرایش صنایع)عنوان:

ارائه یک روش فراابتکاری برای مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا

 

استاد راهنما:

دکتر امیرسامان خیرخواه

 

اساتید داور:

دکتر پرویز فتاحی

دکتر جواد بهنامیان

 

 

نگارش:

روناک محمدی


زمان:

یکشنبه، 10 آبان 1394

ساعت: 15


مکان: کلاس 10

چكيده:

مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) یک استراتژی برای یکپارچه کردن تصمیمات در زنجیره تامین است که تا کنون تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده و کاربرد­های موفقی در عمل داشته است. در این تحقیق مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار و یک انبار مرکزی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا بررسی شده است. هدف مسئله شامل بیشینه سازی سود سیستم تحت فرضیه­های سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده و مجاز نبودن کمبود موجودی، جهت بهینه سازی مقدار سفارش و تعداد محموله­های دریافت شده توسط خریداران و فروشندگان فرموله شده و طبق پیش فرض­های مسئله، قیمت فروش تابعی خطی از تقاضا در بازار هر یک از خریداران در نظر گرفته شده است. در ادامه­ی تحقیق پس از مروری بر مفاهیم، سطوح مورد بررسی و روش­های حل بکار گرفته شده در ادبیات موضوع؛ یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح جدید برای مسئله مورد نظر پیشنهاد و با توجه به اینکه حل مساله در ابعاد واقعی بوسیله روش­های بهینه یابی قطعی بسیار زمانبر می­باشد یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای حل مساله پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی از ترکیب الگوریتم­های ژنتیک و انجماد تدریجی حاصل شده و عملکرد آن در مقایسه با الگوریتم­های تشکیل دهنده آن و همچنین الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی توده ذرات و الگوریتم ترکیبی ژنتیک- بهینه سازی توده ذرات مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که عملکرد الگوریتم GA-SA از نظر زمانی و مقدار تابع هدف از الگوریتم­های تشکیل دهنده اش و سایر الگوریتم­های مدنظر در این تحقیق بهتر بوده است.

Abstract:

Vendor Managed Inventory (VMI) is a strategy for integrating decisions in the supply chain who has done a lot of research about it and has successful applications in practice. In this study, inventory control problem is investigated under the VMI system with multi-vendor multi-buyer and a central warehouse in the supply chain, taking into account the sale price and demand independence. The goal is to maximize the profit system under the premise of Vendor Management Inventory System and The impermissibility of inventory shortage, formulated to optimize the order quantity and the number of shipments received by retailers and vendors and According to the assumptions of problem, the market demand of buyers is considered a linear function of the sales price. Following the investigation, after review of concepts, levels and solution methods used literature in this regard; a new integer nonlinear programming model is proposed for intended the problem and Since problem solving in the real dimensions by certain optimization methods are very time-consuming, A hybrid meta-heuristic algorithm for problem solving proposed. The proposed algorithm is obtained from a combination of genetic algorithms and Simulated Annealing and has been evaluated its performance in comparison with its constituent algorithms and GA, PSO and Hybrid algorithm GA-PSO. The results showed that performance of the GA-SA algorithm was better in terms of time and the function of its constituent algorithms and other algorithms considered in this study.

 رزومه

نام نام خانوادگی: روناک محمدی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- صنایع

معدل کارشناسی ارشد: 18.30

شماره تماس: 09187908916

آدرس ایمیل: ronakmohamadi@gmail.com

عنوان پروپوزال: ارائه یک روش فراابتکاری برای مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا

دانشجوی برگزیده آموزشی مقطع کارشناسی ارشد سال 1393

دانشجوی برگزیده آموزشی و پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد سال 1393

آشنایی با نرم افزارهای گمز، مینی تب، متلب، MSP ، مجموعه آفیس

عنوان مقالات:

ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی سیستم های فرابارانداز در زنجیره تامین

ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی برای مسئله مدیریت موجودی فروشنده با فرض وابستگی قیمت فروش و تقاضا

بررسی فاکتورهای زیست محیطی در مسئله مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالت چند فروشنده چند خرده فروش یک انبار مرکزی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا