زمان بندی ارائه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده مهندسی در بازه 15 تا 27 شهریور ماه 1399

زمان بندی ارائه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده مهندسی در بازه 15 تا 27 شهریور ماه 1399


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

زمان بندی ارائه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده مهندسی در بازه  15 تا 27 شهریور ماه 1399

 

 

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برنامه ارائه حضوری کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی در بازه زمانی 15 الی 27 شهریور ماه به شرح زیر می باشد. با هدف حفظ سلامت دانشجویان عزیز و برگزاری موفق دروس عملی، ارائه هر درس عملی به صورت فشرده در یک روز  زمانبندی شده است.  توجه  دانشجویان عزیز به نکات زیر ضروری است:

 

1- لازم است دانشجویان با مراجعه به جدول زمانبندی و لیست مرتبط از زمان حضور دقیق خود در آزمایشگاه یا کارگاه مربطه اطلاع یافته و صرفا در همان بازه زمانی در محل  کارگاه یا آزمایشگاه حضور داشته باشند و از تردد در سایر مکانهای دانشگاه اجتناب نمایند.

 

2- علاوه بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی (زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی مناسب) توصیه می شود هر دانشجو آب و وعده غذایی سبک به همراه داشته باشد.

 

3-لازم است هر دانشجو پیش از حضور در دانشگاه با مراجعه به غربالگری کرونا (به آدرس https://salamat.gov.ir/login) فرم مربوط به خود اظهاری کرونا را تکمیل و پرینت آن را در روز حضور در دانشگاه  ارائه نماید.

 

4- درصورتی که فردی شرایط سلامت لازم جهت حضور در آزمایشگاه یا کارگاه را نداشته باشد اکیدا توصیه می شود ضمن عدم حضور در دانشگاه، مورد را از طریق ارسال مدارک لازم به استاد درس اطلاع دهد.

 

5-  صرفا دانشجویانی که به دلیل حضور در دو کارگاه یا آزمایشگاه نیازمند استفاده از تسهیلات خوابگاه  هسستند باید فرم درخواست  خوابگاه را که لینک آن در همین صفحه قرار داده شده تکمیل نمایند تا هماهنگی لازم با مدیریت امور دانشجویی انجام شود.

(لینک فرم درخواست خوابگاه)

 

 

                                                               با آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون همه عزیزان

                                                                 (معاونت آموزشی دانشکده مهندسی)

 

 نکته مهم : زمان دقیق ارائه درس عملی صرفا طبق جداول زمان بندی زیر می باشد

 

 

 

نکته مهم : زمان دقیق ارائه درس عملی صرفا طبق جدول زمان بندی زیر می باشد

 

لیست دانشجویان زمان آزمایشگاه گروه 
لیست دانشجویان

6/22

9-12

آزمایشگاه بتن گروه 1 عمران
لیست دانشجویان

6/23

9-12

زمایشگاه بتن گروه 2 عمران
لیست دانشجویان

6/24

9-12

زمایشگاه بتن گروه 3 عمران
لیست دانشجویان

6/15

9-12

آزمایشگاه هیدرولیک گروه 1 عمران
لیست دانشجویان

6/16

9-12

آزمایشگاه هیدرولیک گروه 2 عمران
لیست دانشجویان

6/15

8-10

کارگاه مصالح ساختمانی گروه 1 عمران
لیست دانشجویان

6/15

10-12

کارگاه مصالح ساختمانی گروه 2 عمران
لیست دانشجویان

6/16

8-10

کارگاه مصالح ساختمانی گروه 3 عمران
لیست دانشجویان

6/16

10-12

کارگاه مصالح ساختمانی گروه 4 عمران
لیست دانشجویان

6/17

8-10

کارگاه مصالح ساختمانی گروه 5 عمران
لیست دانشجویان

6/17

10-12

کارگاه مصالح ساختمانی گروه 6 عمران
لیست دانشجویان

6/16

8-12

عملیات نقشه برداری گروه 1 عمران
لیست دانشجویان

6/17

8-12

عملیات نقشه برداری گروه 2 عمران
لیست دانشجویان

6/18

8-12

عملیات نقشه برداری گروه 3 عمران

 

 

 

 

 

نکته مهم : زمان دقیق ارائه درس عملی صرفا طبق جدول زمان بندی زیر می باشد

 

لیست دانشجویان زمان آزمایشگاه گروه 
لیست دانشجویان

6/15

8-16

کارگاه جوشکاری و ورقکاری گروه 1 مکانیک
لیست دانشجویان

6/16

8-16

کارگاه جوشکاری و ورقکاری گروه 2 مکانیک
لیست دانشجویان

6/17

8-16

کارگاه جوشکاری و ورقکاری گروه 3 مکانیک
لیست دانشجویان

6/15

8-16

کارگاه ماشین ابزار 1 مکانیک
لیست دانشجویان

6/16

8-16

کارگاه ماشین ابزار 2 مکانیک
لیست دانشجویان

6/17

8-16

کارگاه ماشین ابزار 3 مکانیک

 

 

 

 

 

فهرست آزمایشگاهها و کارگاههای گروه مواد (برای برگزاری دوره فشرده)کلیک کنید

نکته مهم : زمان دقیق ارائه درس عملی صرفا طبق جدول زمان بندی زیر می باشد

 

لیست دانشجویان زمان آزمایشگاه گروه 
لیست دانشجویان

6/15

8/30-16

آز انجماد و ریخته گری گروه 1 مواد
لیست دانشجویان

6/16

8/30-16

آز انجماد و ریخته گری گروه 2 مواد
لیست دانشجویان

6/17

8/30-16

کارگاه ریخته گری- صنایع گروه 1 مواد
لیست دانشجویان

6/18

8/30-16

کارگاه ریخته گری- صنایع گروه 2 مواد
لیست دانشجویان

6/18

8/30-16

آز متالوگرافی -گ1- زیرگروه1 مواد
لیست دانشجویان

6/19

8/30-16

آز متالوگرافی -گ1- زیرگروه2 مواد
لیست دانشجویان

6/22

8/30-16

آز متالوگرافی -گ2- زیرگروه1 مواد
لیست دانشجویان

6/23

8/30-16

آز متالوگرافی -گ2- زیرگروه2 مواد
لیست دانشجویان

6/22

8/30-16

کارگاه عمومی- صنایع غذایی - گ1 مواد
لیست دانشجویان

6/23

8/30-16

کارگاه عمومی- صنایع غذایی - گ2 مواد

 

 

 

 

 

نکته مهم : زمان دقیق ارائه درس عملی صرفا طبق جدول زمان بندی زیر می باشد

 

لیست دانشجویان زمان آزمایشگاه گروه
لیست دانشجویان

6/18

8-12

کارگاه جوشکاری-گروه 1 صنایع
لیست دانشجویان

6/19

8-12

کارگاه جوشکاری-گروه 2 صنایع
لیست دانشجویان

6/18

8-12

کارگاه ماشین افزار-گروه 1 صنایع
لیست دانشجویان

6/19

8-12

کارگاه ماشین افزار-گروه 2 صنایع
لیست دانشجویان

6/17

8/30-16
کارگاه ریخته گری- صنایع گروه 1 صنایع
لیست دانشجویان

6/18

8/30-16

کارگاه ریخته گری- صنایع گروه 2 صنایع

 

 

 

 

 

نکته مهم : زمان دقیق ارائه درس عملی صرفا طبق جدول زمان بندی زیر می باشد

 

لیست دانشجویان زمان آزمایشگاه گروه
لیست دانشجویان

6/16

8-16

آز مدار-گ1 برق
لیست دانشجویان

6/17

8-16

آز مدار-گ2 برق
لیست دانشجویان

6/18

8-16

آز مدار-گ5 برق
لیست دانشجویان

6/22

8-16

آز ماشین1-گ1 برق
لیست دانشجویان

6/23

8-16

آز ماشین1-گ2 برق
لیست دانشجویان

6/19

8-16

آز ماشین1-گ3 برق
لیست دانشجویان

6/19

8-16

آز ماشین2-گ1 برق
لیست دانشجویان

6/20

8-16

آز ماشین2-گ2 برق
لیست دانشجویان

6/16

8-16

آز الکترونیک-گ1 برق
لیست دانشجویان

6/15

8-16

آز سیستم دیجیتال 1-گ1 برق
لیست دانشجویان

6/19

8-16

آز سیستم دیجیتال 1-گ2 برق
لیست دانشجویان

6/16

8-16

آز سیستم دیجیتال 2-گ1 برق
لیست دانشجویان

6/20

8-16

آز سیستم دیجیتال 2-گ2 برق
لیست دانشجویان

6/23

8-16

آز سیستم دیجیتال 2-گ3 برق
لیست دانشجویان

6/25

8-16

آز مدار مخابراتی -گ1 برق
لیست دانشجویان

6/17

8-16

کارگاه برق-گ1 برق
لیست دانشجویان

6/19

8-16

کارگاه برق-گ2 برق
لیست دانشجویان

6/15

8-16

آز  الکترونیک صنعتی-گ1 برق