زهره حیدری

زهره حیدری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي عمران

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرايش آب

 

عنوان:

مقايسه مدل­هاي مختلف آشفتگي در تخمين آبشستگي

اطراف آبشکن با درصد­هاي مختلف بازشدگي

 

 

 

استاد راهنما:

دكتر مجيد فضلي

 

داوران:

دکتر جلال صادقیان

دکتر بهرام رضایی

 

 

نگارش:

زهره حيدري

 

زمان: چهارشنبه 6 خرداد ماه 94 ، ساعت 16 تا 18

مکان: سمینار 2 دپارتمان عمران

چكيده: پيش بيني ميزان آبشستگي اطراف سازه‌هاي احداث شده در رودخانه‌ها به علت ماهيت سه بعدي جريان براي مهندسين هيدروليک امري دشوار تلقي مي‌شود. آبشستگي در اثر اندركنش نيروهاي زير حاصل مي‌شود:

1- نيروي محرك ناشي از جريان كه در راستاي جدا كردن ذره از بستر عمل مي‌كند.

2- نيروي مقاوم ناشي از اصطكاك ذرات و وزن ذره كه در برابر حركت ذره مقاومت كرده و مانع جدايي ذره از بستر مي‌شود.

حركت يك ذره هنگامي آغاز مي‌شود كه نيروهاي اعمال شده توسط جريان يعني نيروي كشساني و بالابرنده كه باعث جداشدن ذره از بستر مي‌شوند، بر نيروي مقاوم ذره غالب آيد.

در اين تحقيق تلاش گرديده که الگوي آبشستگي و ميدان جريان در اطراف آبشکن‌هاي نصب شده در کناره رودخانه‌ها با استفاده از نرم افزار FLOW-3D شبيه سازي گردد. در اين زمينه ابتدا براي يک آزمايش، نتايج حاصل از تمام مدلهاي مختلف آشفتگي موجود در FLOW-3D (مدل طول اختلاط پرانتل(Prandtl mixing length)، مدل يک معادله اي (One-equation model)، مدل دو معادله اي (Two-equation (K-) model)، مدل گروه نرمال شده (RNG model) و مدل شبيه سازي گردابه‌هاي بزرگ (Large eddy simulation model))با نتايج حاصل از اندازه گيري‌هاي آزمايشگاهي مقايسه گرديده که اين مقايسه منجر به انتخاب مدل Large eddy به عنوان بهترين مدل به لحاظ بيشترين تطابق با نتايج آزمايشگاهي شده است که در ادامه پژوهش به اعتبارسنجي اين مدل براي آزمايشات مختلف ديگر پرداخته شده است.

مقايسه الگوهاي ارائه شده براي سرعت، تنش برشي و جريان‌هاي عرضي، حاصل از شبيه سازي عددي و محل‌هاي ايجاد حداکثر مقدار آبشستگي نشان مي‌دهد که مدل مذکور مي‌تواند نتايج قابل قبولي در خصوص ارائه الگو براي کميت‌هاي مذکور نيز داشته باشد.

در ادامه­ی پژوهش نیز تخمین میزان آبشستگی و تغییرات قدرت جریان عرضی و قدرت گردابه­های ناشی از جریان عرضی حاصل از دو روش شبیه­سازی عددی و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ارائه و با یکدیگر مقایسه گردیده است.

رزومه

 

نام و نام خانوادگی : زهره حیدری

متولد :  1369

ایمیل: zohre.heidari26@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی : عمران- دانشگاه ایلام

دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی

         تاریخ شروع دوره:1387

         تاریخ فارغ التحصیلی: 1391

·         معدل: 16  

 

کارشناسی ارشد : عمران-سازه هیدرولیکی   دانشگاه : بو علی همدان

         تاریخ شروع دوره:1391

·         پایان نامه: مقايسه مدل­هاي مختلف آشفتگي در تخمين آبشستگي اطراف آبشکن با درصد­هاي مختلف بازشدگي

 

 

 

دوره های گذرانده:

·         جوشکاری (E3,E6) مرکز فنی و حرفه ای - 1388

 

 

مهارتها

مهارتهای نرم افزاری:

·            نرم افزار هایMatlab(Neural Network)- Etabs-Auto Cad- Office :

·            مهارت های تخصصی : تسلط بر نرم­افزار FLOW3Dآشنایی با زبانهای خارجی:

·            انگلیسی  متوسط

     

 

مقالات

عنوان مقاله

نام همایش

پیش­بینی توپوگرافی بستر و میدان جریان در اطراف آبشکن در قوس 90 درجه با بستر متحرک با استفاده از مدل آشفتگی RNG

علوم و مهندسی آب

پیش­بینی توپوگرافی بستر و میدان جریان در اطراف آبشکن در قوس 90 درجه با بستر متحرک

دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

بررسی کارایی استفاده از شبکه های مصنوعی در پیش­بینی میزان عمق آبشستگی اطراف آبشکن­های باز

پنجمین همایش ملی آب، پساب و پسماند

تخمین نیروی ظاهری در کانال مرکب با استفاده از شبکه­های عصبی

پنجمین همایش ملی آب، پساب و پسماند

تغییرات جریان عرضی ناشی از وجود آبشکن­های بسته و باز با درصدهای مختلف بازشدگی

دهمین کنگره بین­المللی عمران

تعیین محل و میزان حداکثر آبشستگی اطراف آبشکن باز با استفاده از نرم­افزار FLOW-3D

دهمین کنگره بین­المللی عمران

پارامترهای مؤثر بر میزان آبشستگی اطراف آبشکن­ها در بستر متحرک

علوم و مهندسی آب

بررسی تغییرات پروفیل سطح آزاد جریان در اطراف آبشکن­های باز با درصدهای مختلف بازشدگی

علوم و مهندسی آب