سعید احمدی فرد

سعید احمدی فرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مواد

جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان:

ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با نانو ذرات توسط فرآوري اغتشاشی اصطکاکی

 

استاد راهنما:

دکتر شهاب کاظمی

 داوران:

دکتر مظاهری

دکتر شیخی


نگارش:

سعید احمدی فرد


زمان:

یکشنبه 13 دی ماه 94، ساعت 14:00

مکان: کلاس 10

آلیاژ آلومینیم 5083 يک آلیاژ غیر قابل عملیات حرارتي است که به دلیل دارا بودن دانسیته پايین، مقاومت به خوردگي خوب و جوش­پذيري عالي در صنايع هوايي، نظامي و خودروسازي کاربرد زيادي دارد. اگرچه، مقاومت ضعیف در مقابل سايش مطلب مهمي است که به عنوان مانعي در گسترش کاربرد آن مطرح مي­باشد. فرآيند اغتشاشي اصطکاکي (FSP) در بهبود خواص مختلف نظیر سختي، استحکام کششي، مقاومت به سايش و خستگي مطرح مي­باشد. اگرچه براي ساخت کامپوزيت تکنیک­هاي ديگري نیز وجود دارد، ولي FSP به دلیل حالت جامد بودن و کاهش واکنش­هاي مضر بین ذرات تقويت کننده و فلز پايه و همچنین اصلاح ريزساختار نسبت به ديگر روش­ها برتري دارد. در اين تحقیق از فرآيند اغتشاشي اصطکاکي با افزودن ذرات TiO2 و Al2O3 به سطح آلیاژ آلومینیم دسته 5083 براي تولید لايه نانو کامپوزيت سطحي Al-TiO2-Al2O3 استفاده شد. تغییر در درصد مخلوط پودرها و نیز تغییر در سرعت­هاي دوراني و پیشروي و تاثیر آن­ها بر ريزساختار و خواص مکانیکي با افزودن ذرات تقويت کننده مورد بررسي قرار گرفت. ملاحظات میکروسکوپ الکتروني روبشي و میکروسکوپ نوري نشان داد با انجام فرآيند اغتشاشي اصطکاکي بر روي سطح ورق آلومینیم 5083 با مخلوط ذرات TiO2 و Al2O3 و تنظیم سرعت پیشروي و دوراني مناسب، میزان سختي، استحکام کششي و مقاومت به سايش لايه­هاي سطحي افزايش مي­يابد. بطوري که سختي و استحکام کششي کامپوزيت نسبت به فلز پايه به ترتیب 60 ويكرز و 80 مگاپاسكال افزايش پیدا کرده است و کامپوزيت تولید شده داراي مقاومت به سايش بهتر و ضريب اصطکاک پايین­تر نسبت به فلز پايه است. بررسي تصاوير میکروسکوپ الکتروني نشان مي­دهد که مکانیزم غالب در سايش نمونه­ها، عمدتا سايش خراشان و اکسیدي همراه با انواع پديده­هايي مانند ايجاد لبه، لايه­ لايه شدن و لهیدگي سطحي رخ داده است.

واژه­هاي کلیدي: فرآوري اغتشاشي اصطکاکي، آلومینیم 5083 ، خواص مکانیکي، ريزساختار، سايش

Aluminum alloy 5083 is a Non heat treatable for having low density, good corrosion resistance and great weld ability in air force, military car manufacturing has a lot of usage. Although, low resistance against the wear is significant us an posed obstacle in extend usage of that, Friction stir processing (FSP) in improving different properties such as hardness, tensile strength, wear resistance and fatigue is posed. Although there are other technics to production composite but FSP exceled due to solid state and low reduction in harmful between reinforcing particle and base metal and also modification of microstructure. In this research from FSP was used by adding TiO2 and Al2O3 particle to the Aluminum alloy surface group 5083 for producing surface nano composite layer Al/TiO2/Al2O3. Changing in percentage of mixed powder and also changing in rotation and advanced velocity and effect of that microstructure and mechanical properties by adding reinforce particle was considered. SEM and OM consideration was showed by appropriate of advance and rotation velocity, hardness amount, tensile strength have increased toward to base metal 60 Hv and 80 MPa and produced composite has better resistance to wear and lower friction coefficient toward to base metal. SEM image are showing dominant mechanism in wear sample, frequently till oxid and abrasion wear conjunction with kinds of phenomenon such as making edge, Delamination and surface crushing have occurred.

 

Key Words: Friction Stir Processing, Al5083, Mechanical Properties, Microstructure, Wear

 

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: سعيد احمدي فرد

تلفن: 09187131746

ايميل: saeed.ahmadifard@gmail.com

متولد: 1368

سوابق تحصيلي

كارشناسي: دانشكده فني انقلاب اسلامي تهران  

رشته تحصيلي: مهندسي جوشكاري گرايش جوشكاري                                                       معدل: 87/15        

عنوان پايان نامه: جوشكاري پليمرها با فرآيند ليزر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كارشناسي ارشد: دانشگاه بوعلي سينا

رشته تحصيلي: مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي                                       معدل: 17

عنوان پايان نامه:   ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با نانو ذرات توسط فرآوري اغتشاشی اصطکاکی

مقالات

1- Production and characterization of A5083–Al2O3–TiO2 hybrid surface nanocomposite by friction stir processing.     

2- Microstructure and mechanical properties of Al5083/Al2O3 metal matrix composite fabricated via friction stir processing.

3- Microstructure and mechanical properties of Al5083/Al2O3 metal matrix composite fabricated via friction stir processing.

4- تولید کامپوزیت سطحی آلومینیم 5083 با ذرات اکسید تیتانیم و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی و سایش آن.

5- ساخت و مشخصه­یابی کامپوزیت سطحی آلومینیم 5083 با میکروذرات کاربید سیلیسیم توسط فرآوری اصطکاکی اغتشاشی.

6- توليد و مشخصه­يابي کامپوزيت سطحي آلومينيم 7075 با ذرات آلومينا توسط فرآوري اصطکاکي اغتشاشي.

7- بررسي اثر نانوذرات TiO2 بر ريزساختار و خواص حاصل از جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي آلومينيم .5083‍-H321

8 جوشکاری غیر همجنس آلیاژهای آلومینیم 2024 و 7075 با فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی.

مهارت­های نرم افزاری و مدرک فنی و حرفه ای

 

نرم افزار Solid Works

نرم افزار X Pert High Scort

نرم افزار Image J

نرم افزار HSE

مدرك فني حرفه­اي SMAW (E3)

مدرك فني حرفه­اي بازرسي و  كنترل كيفيت جوشكاري

داراي مداراك بين المللي بازرسي جوش (چشمي و مايعات نافذ)

سوابق كاري

بيش از 30 ماه سابقه كنترل كيفيت و بازرسي جوش در سازه­هاي فلزي