سعید رضایی

سعید رضایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسة دفاع  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنايع


عنوان:

طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیات فرابارانداز


استاد راهنما:

دکتر اميرسامان خيرخواه

 

اساتيد داور:

دكتر پرويز فتاحي

دكتر وحيد خداكرمي


نگارش:

سعيد رضايي


زمان: يكشنبه 15/09/94- ساعت 14:00

مكان: سمينار 10 صنايع


چكيده:

در جهان رقابتی امروز ، ارائه روش نوینی که به واسطه آن بتوان حداکثر کارایی را در چرخه تولید و تأمین کنندگی ایجاد کرد ، بسیار حائز اهمیت است. مسئله طراحی یک شبکه زنجیره تامین از جمله تصمیمات استراتزیک و بلند مدت در این حوزه محسوب می شود و تغییر در ساختار و پیکره بندی شبکه های لجستیک در کوتاه مدت به دلیل صرف وقت و هزینه بسیار زیاد ، غیر ممکن است. در حالیکه بعد اقتصادی طراحی شبکه های زنجیره تامین، هدف غالب بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده در این حوزه می باشد، اما امروزه جنبه های پایداری زنجیره های تامین و ملحوظ داشتن ارکان زیست محیطی و اجتماعی در کنار عنصر اقتصادی، توجهات زیادی را چه در حوزه دانشگاه و چه در حوزه صنعت به خود جلب کرده است. در این تحقیق، مسئله طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته بر پایه ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با درنظرگرفتن عملیات فرابارانداز در طراحی شبکه مذکور مورد مطالعه قرار می گیرد. پیاده سازی سیستم فرابارانداز در چرخه توزیع مذکور به عنوان یک استراتژی جدید و بسیار کاربردی در کنار بررسی همزمان ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، فضای مطالعاتی جدیدی در گستره مسائل طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) محسوب می شود و از این رو، می تواند سهم بسزایی در توسعه و بهبود مزیت رقابت پذیری سازمان ها در صنایع مختلف داشته باشد. بر این اساس، در این مطالعه، پس از مرور مفاهیم، مدل ها و روش های حل بکار گرفته شده در ادبیات موضوع تحقیق، ابتدا یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح (MILP) چند هدفه ارائه شده و با توجه به اینکه حل بهینه مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ بسیار زمان بر است، از یک روش حل فراابتکاری موثر و کارآمد بنام الگوریتم چند هدفه جستجوی فاخته (MOCS) برای حل این مسئله برای اولین بار در این حوزه بهره گرفته شده است. نهایتا در مراحل پایانی تحقیق، ضمن ارائه نتایج محاسباتی مدل ریاضی و الگوریتم پیشنهادی مسئله، کارایی روش حل مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه­های کلیدی:  شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته، ملاحظات زیست محیطی، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملیات فرابارانداز، الگوریتم چند هدفه جستجوی فاخته (MOCA)

Abstract:

In today’s competitive world, it is so important to offer a new way in the cycle of production and supply by which the maximum efficiency will be achieved. The problem of designing a supply chain network is included in strategic and long-term decisions in this area and therefore, it is impossible to make changes in the configuration of logistics network due to imposing huge time and costs. While the economic aspect of supply chain network design is the main objective in most researches carried out in this field of study, but nowadays, considering sustainability requirements such as social and environmental issues in supply chains has attracted much attention in both academic and industrial areas. In this study, designing a closed-loop supply chain network based on considering economic, environmental and social requirements with applying cross-docking operations is perused. Utilizing cross-docking operations in the mentioned distribution cycle – as a new applicable approach – both with simultaneous considering the pillars of economic, environmental and social, develops a new research scope in the wide range of problems related to supply chain network design (SCND) and in this regards, helps organizations to improve their competitive advantage in different industries. For these reasons, in this study, after comprehensive review of the concepts, models and solution approaches in the literature research, it is provided a multi-objective mixed-integer linear programming (MILP) model. In the following, as the problem is highly NP-hard, the cuckoo optimization algorithm (COA) is applied as an efficient metaheuristic to solve this multi-objective problem – as the first attempt in this area. Finally, after presenting the results of mathematical model and mentioned algorithm, the efficiency of solution approach is investigated.

Keywords: Closed-loop supply chain network, Environmental requirements, Social responsibility, Cross-docking operations, Multi-objective cuckoo search algorithm (MOCS)


مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: سعيد رضايي                     نام پدر: عليرضا                     شماره شناسنامه: 0011286091

تاريخ تولد: 9/10/68                محل تولد: تهران                گروه خوني: A+                وضعيت جسماني: سالم

آدرس الكترونيكي: saeidrezaei.ie@gmail.com           مذهب: شيعه           تلفن همراه: 09195359423

آدرس محل سكونت: تهران- فلكه دوم صادقيه- بزرگراه آيت ا... كاشاني- بلوار اباذر   تلفن تماس: 44011019-021

 

 

وضعيت تحصيلي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

شهر محل تحصيل

نام آموزشگاه / دانشگاه

معدل

توضيحات

ديپلم

رياضي و فيزيك

تهران

دبيرستان نمونه دولتي شهيد بهشتي

89/18

 

ليسانس

مهندسي صنايع

ملاير

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير

49/19

 

فوق ليسانس

مهندسي صنايع

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

-

در حال تحصيل

 

 

سوابق پژوهشي

توضيحات

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

طراحي يك شبكه زنجيره تامين حلقه بسته پايدار بر اساس اركان اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي با در نظر گرفتن عمليات فرابارانداز

 

مقاله ISI در ژورنال

 International Journal of Engineering, Business and Enterprises Applications

Optimizing a container terminal and facilities assignment using a simulation approach by ED software: A case study of Iran

انجام در مقطع كارشناسي

مقاله با نمايه ISC در كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

Improvement of availability index in melting station of casting process in a manufacturing plant: Simulation approach

در حال پذيرش

مقاله ISI در ژورنال

 Production Engineering Research & Development

Using cross-docking operations in a reverse logistics network design: A new approach

مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد

مقاله علمي-ترويجي در مجله لجستيك دانشگاه اما حسين (ع)

بکارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه های لجستیک: دسته بندی و مرور ادبیات

مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد

مقاله با نمايه ISC در كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات

طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن مراکز cross-docking

مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد

مقاله با نمايه ISC در كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

طراحي يك شبكه زنجيره تامين حلقه بسته پايدار بر اساس اركان اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي با در نظر گرفتن عمليات فرابارانداز

در حال پذيرش

عضو انجمن علمي مهندسي صنايع ايران

 

عضو پيوسته

 

سوابق كاري

تدريس

موسسه آموزش عالي پارسه / سنجش تكميلي

 

دوره كارآموزي

عنوان كارآموزي

محل كارآموزي

مدت زمان

نمره

مطالعه و پياده سازي كنترل فرآيند آماري

كارخانه توليد يونوليت بسپار پلاست ملاير

240

20

 

مهارت ها

ميزان تسلط

نرم افزارها

تكنيك هاي هفت گانه ACDL

خوب

 

نرم افزار MSP براي مديريت و برنامه ريزي پروژه

خوب

 

نرم افزار MINITAB براي كنترل كيفيت آماري

متوسط

 

نرم افزار بهينه سازي GAMS

خوب

 

نرم افزار كدنويسي MATLAB

متوسط

توانايي هاي تئوريك

مديريت و برنامه ريزي پروژه

خوب

 

كنترل كيفيت آماري

خوب

 

كنترل موجودي و انبارداري

خوب

 

اقتصاد مهندسي

خوب

 

زبان انگليسي

خوب