سعید شعبان پور

سعید شعبان پور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

 

جلسه­ی دفاع از پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -گرایش طراحی کاربردی

زمینه­ی دینامیک و ارتعاشات

 

عنوان پایان­نامه

ارتعاشات غیرخطیِ صفحه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ چندلایه‌ی مگنتو - الکترو - الاستیک مستطیل شکل،

بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه­ی سوم.

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا شوشتری

 

اساتید ممتحن

دکتر عباس فدائی

دکتر مهدی کریمی

 

پژوهش­گر

سعید شبانپور

 

زمان

شنبه   22/12/1394  ساعت  16:00

مکان

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

چكيده :

        در اين پژوهش، معادلات حركت غیرخطی ورق‌هاي مستطيل شکل كامپوزيت چندلايه­ی مگنتو-الکترو-الاستیک‌، بر اساس تئوري تغيير شكل برشي مرتبه­ی سوم، با لحاظ كردن تغيير شكل برشي و اينرسي دوراني بررسی شده است. ابتدا با استفاده از معادلات حاکم بر ورق­های کامپوزیت چندلایه و معادلات مشخصه  ورقِ ماده­ی مگنتو-الکترو-الاستیک، به تعیین معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطیِ حرکت پرداخته شد.  پس از حصولِ معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی، با اعمال روش گلركين بر تک‌تک جملات، آن معادلات، به  معادلات ديفرانسيل معمولي غيرخطي تبديل شدند. این معادلات داراي ترم‌هاي سختي و اينرسي غيرخطي مي‌باشند. سپس، معادلات ديفرانسيل معمولي غيرخطي­ای که با یکدیگر کوپل بودند، به یک معادله­ دیفرانسیل معمولی غیرخطی تبدیل شد. ارتعاش آزاد معادله حرکت بدست آمده، با استفاده از روش لیندشتت-پوآنکاره حل شد و رابطه‌اي تحليلي براي نسبت فركانس غيرخطي به فرکانس طبیعی،بدست آمد. سپس از طريق مقايسه فرکانس­های طبیعی بدست آمده در این پژوهش، با نتايج منتشرشده در دیگر مقاله­ها، براي ورق‌هاي مستطيل شکل ايزوتروپ  چندلايه، به صحه‌گذاری نتایج بدست آمده، پرداخته شد. پس از صحه­گذاری به برسی تأثیر تغییر پارامترهای هندسی بر روی فرکانس طبیعی ورق موردنظر، پرداخته شده­است. همچنین با اعمال نیروی تحریک خارجی با دامنه ثابت و بصورت هارمونيك در حوزه زمان، به تحلیل ارتعاش اجباری ورق موردنظر پرداخته‌شده است. در تحلیل ارتعاش اجباري، به مطالعه­ی تشديد اوليه و تشدید ثانویه در حالت‌پایا  و سپس به تعیین معادله پاسخ فركانسي با استفاده از روش مقیاس­های زمانی چندگانه، پرداخته‌شده است و سپس پايداري تشدید اولیه­ی آن نيز، موردبررسی قرار گرفت.

واژه­های کلیدی :  ارتعاشات غيرخطی، صفحه چندلایه، مگنتو الکترو الاستيک، تئوری تغيير شکل برشی مرتبه­ی سوم.

 

 

Abstract :

In this thesis, nonlinear vibration of magento-electro-elastic laminated rectangular composite plates has been investigated based on the third-order shear deformation theory. At first, the governing equations of motion for the laminated composite plates and Constitutive relations for magento-electro-elastic material plate, have been used to determine the nonlinear partial differential equations. After obtaining the nonlinear partial differential equations, by applying the Galerkin method, these equations have been transformed to nonlinear ordinary differential equations, with non-linear stiffness and inertia terms. Then, these coupled nonlinear ordinary differential equations, have been reduced to a single nonlinear ordinary differential equation. Then, the lindstedt-poincare method has been used to solved this equation in the free vibration, and closed-form relation have been obtained for the nonlinear frequancy ratio. Then by comparing the natural frequencies obtained in this study, with the results published in other articles for multilayer isotropic rectangular plates, the proposed analytical model has been validated.Then, same examples have been presented to investigate the effects of several parameters on the response of these smart plates.moreover, forced vibration has also been investigated and primary and secondary resonaces have been studied.The multiple time scales method has been used to ontaine analytical relations for frequancy responses in primary and secondary resonace.

Keywords: 

Nonlinear Vibrations , Lamiatned Plate ,  Magneto– Electro– Elastic, Third-Order Shear Deformation Theory.

 

کارشناسی مهندسی مکانیک - گرایش حرارت و سیالات

پایان­نامه کارشناسی : تحلیل  و شبیه­سازی انتقال حرارت جابجایی آزاد بین استوانه­­های ناهم مرکز

میزان آشنایی با نرم­افزار­های مهندسی

Ø      Abaqus                    خوب

Ø      Maple                      خوب

Ø      Fluent                      خوب

Ø      SolidWorks              خوب

Ø      MS Office                خوب

و آشنايي با نرم­افزار­های Matlab ، Fortran و Ansys

 

میزان آشنایی با زبان انگلیسی

ü      Reading                خوب

ü      Writing                 خوب

ü      Translate             خوب

ü      Speaking           متوسط

 

شماره تلفن همراه  09173879618

محل تولد و محل سکونت  شیراز

متولد 1365

E-mail :         saeed.shabanpour@yahoo.com

دارای کارت پايان خدمت