سعید غلامی

سعید غلامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه مکانیک

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی تبخیر آب در لوله های عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت

 

استاد راهنما:

دکتر فضل الله اسکندری منجیلی

 

اساتید ممتحن:

دکتر حبیب الله سایه وند                                                       دکتر محمد سعید عقیقی

 

پژوهشگر:

سعید غلامی

 

 

زمان و مکان:

14 مهرماه 94 ساعت 17:30

 

 

 

 

چكيده:

در این پایان­نامه به بررسی اثرات غیر­یکنواختی شار حرارتی  در لوله­های عمودی، و بررسی شار حرارتی بحرانی در این لوله­ها پرداخته شد. شار حرارتی بحرانی به حالتی اطلاق می­شود که در آن به جای مایع مجاور دیواره، بخار جایگزین شده و به دلیل بالا بودن مقاومت حرارتی بخار، دمای دیواره لوله افزایش یافته و در نتیجه باعث از بین رفتن و تخریب لوله می­شود. هدف از انجام این پایان­نامه معرفی مدل­ها و روش­های مختلف پیش­بینی شار حرارتی بحرانی و دیگر پارامتر­های جریان دوفازی است، تا بتوان با استفاده از مدلسازی کامپیوتری مقادیر جریان دوفازی را محاسبه کرد. مدلسازی با استفاده از نرم­افزار متلب و هم برای لوله­های کوتاه که در راکتورهای اتمی کاربرد دارند و هم لوله­های بلند مورد استفاده در نیروگاه­های تولید توان انجام شده است. در این پایان­نامه بررسی غیریکنواختی شار حرارتی به دو قسمت غیریکنواختی محوری و محیطی تقسیم­بندی شده است. با توجه به موجود­بودن الگوهای مختلف در حالت غیریکنواختی محوری، ابتدا این الگوها معرفی شده، سپس با استفاده از هر مدل به بررسی شار حرارتی بحرانی و دیگر پارامترهای جریان دوفازی پرداخته شد. سپس به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف همانند فشار، شار جرمی و کیفیت ورودی بر این پارامترها پرداخته شد. برای حالت غیریکنواختی شعاعی نیز با توجه به روابط موجود به مدلسازی شار حرارتی پرداخته شد، و پارامترهای تاثیرگذار بر روی شار حرارتی بحرانی بررسی شد.

 

Abstract:

In this thesis, the effects of non-uniformity of heat flux in vertical tubes, and review the critical heat flux (CHF) in this tubes have been discussed. CHF refers to a condition in which the liquid near the wall is replaced with steam and due to the high thermal resistance of steam, temperature of wall tube increased, as a result, the wall tube burned up. The aim of this thesis is introducing various prediction models, the methods of CHF, other parameters, and using computer modeling to calculate the values of the two-phase flow. For computer Modeling  MATLAB software was used and modeling both for short tubes, that are used in nuclear reactors, and long tubes used in power generation plants has been carried out. In this thesis non-uniformity of heat flux is divided into two categorized axial non-uniform and circumferential non-uniform heat flux. Due to the availability of different models in the axial non-uniform heat flux, these models are presented first, then by using the models the CHF and other parameters of two-phase flow were examined. Consequently the effects of various parameters such as pressure, mass flow and inlet quality were examined. For the radial heat flux distribution with respect to existing relationships modeling of CHF that have been done, and the effective parameters on CHF was evaluated.


رزومه

 

اطلاعات فردی

غلامی

نام خانوادگی

سعید

نام

مجرد

وضعیت تاهل

ابراهیم

نام پدر

09108040857

تلفن

ایلام-بلوار جمهوری- انتهای کوچه علی صیدی

محل سکونت

 

اطلاعات تحصیلی

 

209 منطقه 3

رتبه قبولی کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه محل کارشناسی

 

15.38

معدل کارشناسی

موضوع پروژه کارشناسی: طراحی هواگرمکن خورشیدی جهت گرمایش ساختمان

استاد راهنما پروژه کارشناسی: دکتر علی اکبر عالم رجبی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

استاد راهنما: دکتر فضل الله اسکندری منجیلی

 

 

علاقه مندی ها و توانایی ها

گذراندن دوره مدیریت انرژی در ساختمان

گذارندن دوره بازرسی جوش PT

آشنایی با نرم افزار های Ansys, SolidWork, Fluent, MATLAB, CATIA, ABAQUS