سمینارهای انرژی‌های تجدیدپذیر ، آکوستیک و ارتعاشات، تکنولوژی‌های نو در فیزیک و الکترونیک

سمینارهای انرژی‌های تجدیدپذیر ، آکوستیک و ارتعاشات، تکنولوژی‌های نو در فیزیک و الکترونیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شرکت پارسی تک سمینارهای انرژی‌های تجدیدپذیر ، آکوستیک و ارتعاشات، تکنولوژی‌های نو در فیزیک و الکترونیک را برگزار می‌کند. شرکت در این سیمنارها رایگان بوده و کلیه سخنرانان مدعو از کشورهای اروپایی هستند.

شرکت پارسی تک سمینارهای انرژی‌های تجدیدپذیر ، آکوستیک و ارتعاشات، تکنولوژی‌های نو در فیزیک و الکترونیک را برگزار می‌کند. شرکت در این سیمنارها رایگان بوده و کلیه سخنرانان مدعو از کشورهای اروپایی هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر زیر مراجعه فرمایید.

02126400440 خانم نقی لو