سمینار دکتری خانم نضال العوده با عنوان «انواع کامپوزیت‌های دندان»

سمینار دکتری خانم نضال العوده با عنوان «انواع کامپوزیت‌های دندان»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: انواع کامپوزیت‌های دندان زمان ارایه : شنبه 2/11/95 ساعت 10 صبح مکان: کلاس سمینار مواد استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی ارائه دهنده: نضال العوده

موضوع: انواع کامپوزیت‌های دندان

زمان ارایه : شنبه 2/11/95 ساعت 10 صبح

مکان: کلاس سمینار مواد

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

ارائه دهنده: نضال العوده