سمینار دکتری مهندس جلال طالبی با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مد لغزشی مرتبه¬ی کسری در سیستم¬های تولید انرژی با دینامیک غیرخطی»

سمینار دکتری مهندس جلال طالبی با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مد لغزشی مرتبه¬ی کسری در سیستم¬های تولید انرژی با دینامیک غیرخطی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار دکتری مهندس جلال طالبی با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مد لغزشی مرتبه‌ی کسری در سیستم‌های تولید انرژی با دینامیک غیرخطی» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز یکشنبه 7/11/1397 در سالن سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.

سمینار دکتری مهندس جلال طالبی با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مد لغزشی مرتبه‌ی کسری در سیستم‌های تولید انرژی با دینامیک غیرخطی» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز یکشنبه 7/11/1397 در سالن سمینار 2 برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

جلال طالبی