سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای ادریس حسین پناهی با عنوان «بررسی روش های تکمیل پایگاه های دانش»

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای ادریس حسین پناهی با عنوان «بررسی روش های تکمیل پایگاه های دانش»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای ادریس حسین پناهی با عنوان «بررسی روش های تکمیل پایگاه های دانش»

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: بررسی روش های تکمیل پایگاه های دانش

استاد راهنما: جناب آقای دکتر میرحسین دزفولیان

پژوهشگر: ادریس حسین پناهی

تاریخ سمینار: 19/04/97 ساعت 17:00
مکان: دپارتمان مکانیک - کلاس 8