سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای رضا محمدی مقدم با عنوان «دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق»

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای رضا محمدی مقدم با عنوان «دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر عنوان: دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق

 

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن ختن‌لو

استاد مشاور: جناب آقای دکتریوسف رضایی 

پژوهشگر: رضا محمدی مقدم

تاریخ سمینار: 19/04/97ساعت 16

مکان: سایت نظری-کلاس 11