سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای سید محمد معین پیغمبر‌زاده باعنوان «آنالیز صحنه مبتنی بر ابر نقاط 3 بعدی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق»

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای سید محمد معین پیغمبر‌زاده باعنوان «آنالیز صحنه مبتنی بر ابر نقاط 3 بعدی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر عنوان: آنالیز صحنه مبتنی بر ابر نقاط 3 بعدی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق

 

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: آنالیز صحنه مبتنی بر  ابر نقاط 3 بعدی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن ختن‌لو

پژوهشگر: سید محمد معین پیغمبر‌زاده

تاریخ سمینار: 19/04/97ساعت 15:30

مکان: سایت نظری-کلاس 11