سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید راهبر با عنوان «دسته‌بندی تصاویر ابرطیفی مبتنی بر روش‌های محاسبات نرم با استفاده از داده‌های برچسب خورده محدود »

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید راهبر با عنوان «دسته‌بندی تصاویر ابرطیفی مبتنی بر روش‌های محاسبات نرم با استفاده از داده‌های برچسب خورده محدود »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر عنوان: دسته‌بندی تصاویر ابرطیفی مبتنی بر روش‌های محاسبات نرم با استفاده از داده‌های برچسب خورده محدود

 

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: دسته‌بندی تصاویر ابرطیفی مبتنی بر روش‌های محاسبات نرم با استفاده از داده‌های برچسب خورده محدود 
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن ختن‌لو

استاد مشاور: جناب آقای دکتر یوسف رضایی 

پژوهشگر: مجید راهبر

تاریخ سمینار: 19/04/97ساعت 16:30

مکان: سایت نظری-کلاس 11