سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید رفیعی عنوان «پاسخ به پرسش های مطرح شده از روی تصاویر با استفاده روش های یادگیری عمیق»

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید رفیعی عنوان «پاسخ به پرسش های مطرح شده از روی تصاویر با استفاده روش های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید رفیعی عنوان «پاسخ به پرسش های مطرح شده از روی تصاویر با استفاده روش های یادگیری عمیق»

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: پاسخ به پرسش های مطرح شده از روی تصاویر با استفاده روش های یادگیری عمیق
استاد راهنما: جناب آقای دکتر میرحسین دزفولیان
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محرم منصوری زاده

پژوهشگر: مجید رفیعی

تاریخ سمینار: 19/04/97 ساعت 16:30
مکان: دپارتمان مکانیک - کلاس 8