سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر خانم پرتو عوض‌پور با عنوان «بازسازی و افزایش کنتراست تصاویر cbct با استفاده از روشی ترکیبی»

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر خانم پرتو عوض‌پور با عنوان «بازسازی و افزایش کنتراست تصاویر cbct با استفاده از روشی ترکیبی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر عنوان: بازسازی و افزایش کنتراست تصاویر cbct با استفاده از روشی ترکیبی استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن ختن‌لو

 

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: بازسازی و افزایش کنتراست تصاویر cbct با استفاده از روشی ترکیبی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن ختن‌لو

پژوهشگر: پرتو عوض پور

تاریخ سمینار: 19/04/97ساعت 17

مکان: سایت نظری-کلاس 11