سمینار کارشناسیی ارشد آقای ناصر سرائی با عوان «شبیه‌سازی برخورد قطرات بین دو صفحه متحرک مختلف الجهت»

سمینار کارشناسیی ارشد آقای ناصر سرائی با عوان «شبیه‌سازی برخورد قطرات بین دو صفحه متحرک مختلف الجهت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: شبیه‌سازی برخورد قطرات بین دو صفحه متحرک مختلف الجهت استاد: استاد نوربخش دانشجو: ناصر سرایی 9513163006 زمان: سه شنبه 10/11/96 ساعت 14 کلاس سمینار 2

عنوان: شبیه‌سازی برخورد قطرات بین دو صفحه متحرک مختلف الجهت

استاد: استاد نوربخش

دانشجو: ناصر سرایی 9513163006

زمان: سه شنبه 10/11/96 ساعت

14 کلاس سمینار 2