سمینار کارشناسی ارشدآقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین¬های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به‌هنگام»

سمینار کارشناسی ارشدآقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین¬های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به‌هنگام»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین‌های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به‌هنگام استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان ارائه‌دهنده: امیر افسر مکان: کلاس سمینار صنایع چهارشنبه 13 دی‌ماه 1396 ساعت 10

عنوان: حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین‌های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به‌هنگام

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه‌دهنده: امیر افسر

مکان: کلاس سمینار صنایع

چهارشنبه 13 دی‌ماه 1396 ساعت 10