سمینار کارشناسی ارشد آقای «محمد سجاد ایروانی با عنوان «بررسی روش های مختلف استخراج ماکزیمم توان در سیستم های ریز شبکه»

سمینار کارشناسی ارشد آقای «محمد سجاد ایروانی با عنوان «بررسی روش های مختلف استخراج ماکزیمم توان در سیستم های ریز شبکه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روش های مختلف استخراج ماکزیمم توان در سیستم های ریز شبکه استاد راهنما: دکتر گنجه فر پژوهشگر: محمد سجاد ایروانی تاریخ ارائه سمینار: 26/10/94 ساعت 11:30 تا 12:30 مکان: دپارتمان برق سمینار 2

عنوان سمینار: بررسی روش های مختلف استخراج ماکزیمم توان در سیستم های ریز شبکه

استاد راهنما: دکتر گنجه فر

پژوهشگر: محمد سجاد ایروانی

تاریخ ارائه سمینار: 26/10/94 ساعت 11:30 تا 12:30

مکان: دپارتمان برق سمینار 2