سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان صفرنیا با عنوان «مطالعه انتقال حرارت و هیدرودینامیک برای لوله غوطه ور در بستر حبابی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان صفرنیا با عنوان «مطالعه انتقال حرارت و هیدرودینامیک برای لوله غوطه ور در بستر حبابی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مطالعه انتقال حرارت و هیدرودینامیک برای لوله غوطه ور در بستر حبابی نگارش: احسان صفرنیا استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند زمان: 11 بهمن 95 مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک ساعت 11:30

عنوان: مطالعه انتقال حرارت و هیدرودینامیک برای لوله غوطه ور در بستر حبابی

نگارش: احسان صفرنیا

استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند

زمان: 11 بهمن 95

مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک

ساعت 11:30