سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدل سازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک با اجکتور و بازگرمکن»

سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدل سازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک با اجکتور و بازگرمکن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان مدل سازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک با اجکتور و بازگرمکن نگارش احسان مرادی مرام استاد راهنما دکتر فضل الله اسکندری منجیلی تاریخ و مکان برگزاری دپارتمان مکانیک کلاس 7 چهارشنبه 29 دی ماه ساعت 11‍‍‍

عنوان مدل سازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک با اجکتور و بازگرمکن

نگارش احسان مرادی مرام

استاد راهنما دکتر فضل الله اسکندری منجیلی

تاریخ و مکان برگزاری دپارتمان مکانیک کلاس 7 چهارشنبه 29 دی ماه ساعت 11‍‍‍