سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان مهدوی با عنوان «بهینه سازی چیدمان (زاویه های ) الیاف، در چند لایه های کامپوزیتی به منظور تحمل بیشترین بار کمانش و محاسبه کرنش و چرخش صفحه میانی چند لایه ، تحت اثر بهینه سازی انجام شده »

سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان مهدوی با عنوان «بهینه سازی چیدمان (زاویه های ) الیاف، در چند لایه های کامپوزیتی به منظور تحمل بیشترین بار کمانش و محاسبه کرنش و چرخش صفحه میانی چند لایه ، تحت اثر بهینه سازی انجام شده »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : بهینه سازی چیدمان (زاویه های ) الیاف، در چند لایه های کامپوزیتی به منظور تحمل بیشترین بار کمانش و محاسبه کرنش و چرخش صفحه میانی چند لایه ، تحت اثر بهینه سازی انجام شده استاد راهنما : آقای دکتر شعبان ارائه دهنده : احسان مهدوی زمان : 8/3/1397 - ساعت 12:30 مکان : دانشکده فنی مهندسی (سمینار1 )

عنوان : بهینه سازی چیدمان (زاویه های ) الیاف، در چند لایه های کامپوزیتی به منظور تحمل بیشترین بار کمانش و محاسبه کرنش و چرخش صفحه میانی چند لایه ، تحت اثر بهینه سازی انجام شده

استاد راهنما : آقای دکتر شعبان

ارائه دهنده : احسان مهدوی

زمان : 8/3/1397 - ساعت 12:30

مکان : دانشکده فنی مهندسی (سمینار1 )