سمینار کارشناسی ارشد آقای احمد امینی با عنوان " کنترل گروهی آسانسورها به منظور صرفه جویی در انرژی مصرفی آن ها"

سمینار کارشناسی ارشد آقای احمد امینی با عنوان " کنترل گروهی آسانسورها به منظور صرفه جویی در انرژی مصرفی آن ها"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه سمینار آقای احمد امینی دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت با عنوان " کنترل گروهی آسانسورها به منظور صرفه جویی در انرژی مصرفی آن ها" روز یکشنبه مورخ 26/11/ 93 ساعت 18 برگزار می گردد. استاد راهنما: جناب آقای دکتر حاتمی

جلسه سمینار آقای احمد امینی دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت با عنوان " کنترل گروهی آسانسورها به منظور صرفه جویی در انرژی مصرفی آن ها" روز یکشنبه مورخ 26/11/ 93 ساعت 18 برگزار می گردد. استاد راهنما: جناب آقای دکتر حاتمی