سمینار کارشناسی ارشد آقای احمد سیف با عنوان «کاربرد روش های CFD در شبیه سازی کانال های مرکب»

سمینار کارشناسی ارشد آقای احمد سیف با عنوان «کاربرد روش های CFD در شبیه سازی کانال های مرکب»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: کاربرد روش های CFD در شبیه سازی کانال های مرکب استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهرام رضایی پژوهشگر: محمد مهدی سیف تاریخ ارائه سمینار: 15/6/94 ساعت 10:20 مکان: کلاس 6 گروه عمران

عنوان سمینار: کاربرد روش های CFD در شبیه سازی کانال های مرکب

استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهرام رضایی

پژوهشگر: محمد مهدی سیف

تاریخ ارائه سمینار: 15/6/94 ساعت 10:20

مکان: کلاس 6 گروه عمران