سمینار کارشناسی ارشد آقای آرش محمدی با عنوان « بررسی نحو احتراق مخلوط هوا- متان در مخازن و عوامل موثر بر آن»

سمینار کارشناسی ارشد آقای آرش محمدی با عنوان « بررسی نحو احتراق مخلوط هوا- متان در مخازن و عوامل موثر بر آن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بررسی نحو احتراق مخلوط هوا- متان در مخازن و عوامل موثر بر آن استاد راهنما: دکتر غلام حسین مجذوبی محقق: آرش محمدی زمان: ساعت 12 یکشنبه 28/6/ 95 مکان: سمینار3

بررسی نحو احتراق مخلوط هوا- متان در مخازن و عوامل موثر بر آن

استاد راهنما: دکتر غلام حسین مجذوبی

محقق: آرش محمدی

زمان: ساعت 12 یکشنبه 28/6/ 95

مکان: سمینار3