سمینار کارشناسی ارشد آقای آرمان منتظریان با عنوان «ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند»

سمینار کارشناسی ارشد آقای آرمان منتظریان با عنوان «ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند استاد راهنما: دکتر محمود نیلی پژوهشگر: آرمان منتظریان تاریخ ارائه سمینار: 94/6/14 ساعت : 11/30 مکان: دپارتمان عمران

عنوان سمینار: ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند

استاد راهنما: دکتر محمود نیلی

پژوهشگر: آرمان منتظریان

تاریخ ارائه سمینار: 94/6/14 ساعت : 11/30

مکان: دپارتمان عمران