سمینار کارشناسی ارشد آقای اصغر لطفی با عنوان «سیستم پرسش وپاسخ تشخیص بیماری بااستفاده از تکنیکهای پردازش زبانهای طبیعی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای اصغر لطفی با عنوان «سیستم پرسش وپاسخ تشخیص بیماری بااستفاده از تکنیکهای پردازش زبانهای طبیعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: سیستم پرسش وپاسخ تشخیص بیماری بااستفاده از تکنیکهای پردازش زبانهای طبیعی استاد راهنما: دکتر استاد عبدالحمید پیله ور نگارش: اصغر لطفی زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه96 ، ساعت 11 مکان: دپارتمان کامپیوتر کلاس 11

عنوان: سیستم پرسش وپاسخ تشخیص بیماری بااستفاده از تکنیکهای پردازش زبانهای طبیعی

استاد راهنما: دکتر استاد عبدالحمید پیله ور

نگارش: اصغر لطفی

زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه96 ، ساعت 11

مکان: دپارتمان کامپیوتر کلاس 11