سمینار کارشناسی ارشد آقای افشین سلطان مرادی با عنوان «بررسی خواص اپتیکی نانومیله‌های اکسید روی سنتز شده به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD)»

سمینار کارشناسی ارشد آقای افشین سلطان مرادی با عنوان «بررسی خواص اپتیکی نانومیله‌های اکسید روی سنتز شده به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی خواص اپتیکی نانومیله‌های اکسید روی سنتز شده به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD) استاد راهنما: دکتر حمید اصفهانی استاد مشاور: دکتر فاطمه دبیر ارائه دهنده‌: افشین سلطان مرادی تاریخ سمینار: سه شنبه 25/10/1397 ساعت 15 مکان: سمینار مواد

عنوان: بررسی خواص اپتیکی نانومیله‌های اکسید روی سنتز شده به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD)

استاد راهنما: دکتر حمید اصفهانی

استاد مشاور: دکتر فاطمه دبیر

ارائه دهنده‌: افشین سلطان مرادی

تاریخ سمینار: سه شنبه 25/10/1397 ساعت 15

مکان: سمینار مواد