سمینار کارشناسی ارشد آقای امید عابدی با عنوان «بهبود بازدهی نیروگاه‌های خورشیدی با بازآرایی مجدد آرایه‌های فتوولتاییک با در نظر گرفتن فرسودگی ماژول‌ها»

سمینار کارشناسی ارشد آقای امید عابدی با عنوان «بهبود بازدهی نیروگاه‌های خورشیدی با بازآرایی مجدد آرایه‌های فتوولتاییک با در نظر گرفتن فرسودگی ماژول‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بهبود بازدهی نیروگاه‌های خورشیدی با بازآرایی مجدد آرایه‌های فتوولتاییک با در نظر گرفتن فرسودگی ماژول‌ها استاد راهنما: آفای دکتر علیرضا حاتمی پژوهشگر: امید عابدی زمان: 8/11/96 مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان: بهبود بازدهی نیروگاه‌های خورشیدی با بازآرایی مجدد آرایه‌های فتوولتاییک با در نظر گرفتن فرسودگی ماژول‌ها

استاد راهنما: آفای دکتر علیرضا حاتمی

پژوهشگر: امید عابدی

زمان: 8/11/96

مکان: سمینار 2 گروه برق