سمینار کارشناسی ارشد آقای امیر حمیدی با عنوان «ظرفیت باربری ستون‌های سنگی تسلیح شده به‌صورت قائم و افقی با ژئوسنتتیک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای امیر حمیدی با عنوان «ظرفیت باربری ستون‌های سنگی تسلیح شده به‌صورت قائم و افقی با ژئوسنتتیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: ظرفیت باربری ستون‌های سنگی تسلیح شده به‌صورت قائم و افقی با ژئوسنتتیک استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود مکارچیان پژوهشگر: امیر حمیدی تاریخ ارائه سمینار: چهارشنبه، 11/6/94، ساعت 10 مکان: سمینار 2 عمران

عنوان سمینار: ظرفیت باربری ستون‌های سنگی تسلیح شده به‌صورت قائم و افقی با ژئوسنتتیک

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود مکارچیان

پژوهشگر: امیر حمیدی

تاریخ ارائه سمینار: چهارشنبه، 11/6/94، ساعت 10

مکان: سمینار 2 عمران