سمینار کارشناسی ارشد آقای ایوب سرخوش با عنوان «بررسی الیاف داینما»

سمینار کارشناسی ارشد آقای ایوب سرخوش با عنوان «بررسی الیاف داینما»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی الیاف داینما استاد راهنما: دکتر هاشم مظاهری پژوهشگر: ایوب سرخوش تاریخ: 20/4/96 زمان: 15:00 مکان: سمینار 3 مکانیک

عنوان: بررسی الیاف داینما

استاد راهنما: دکتر هاشم مظاهری

پژوهشگر: ایوب سرخوش تاریخ:

20/4/96 زمان:

15:00 مکان: سمینار 3 مکانیک