سمینار کارشناسی ارشد اقای بشیر علی ویسی با عنوان «تثبیت خاک با پلیمر مایع»

سمینار کارشناسی ارشد اقای بشیر علی ویسی با عنوان «تثبیت خاک با پلیمر مایع»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تثبیت خاک با پلیمر مایع استاد راهنما: دکتر عباس قدیمی نگارش: بشیر علی ویسی مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی زمان:دوشنبه 13/2/ 95 ساعت16:30

عنوان: تثبیت خاک با پلیمر مایع

استاد راهنما: دکتر عباس قدیمی

نگارش: بشیر علی ویسی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

زمان:دوشنبه 13/2/ 95 ساعت16:30