سمینار کارشناسی ارشد آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه استاد راهنما: آفای دکتر علیرضا حاتمی پژوهشگر: جواد زلقی زمان: 8/11/96 مکان: سمینار گروه برق

عنوان: تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه

استاد راهنما: آفای دکتر علیرضا حاتمی

پژوهشگر: جواد زلقی

زمان: 8/11/96

مکان: سمینار گروه برق