سمینار کارشناسی ارشد آقای جواد شاکر باعنوان «بررسی علل متالوژیکی استحکام فلزات»

سمینار کارشناسی ارشد آقای جواد شاکر باعنوان «بررسی علل متالوژیکی استحکام فلزات»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی علل متالوژیکی استحکام فلزات پژوهشگر: جواد شاکر استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی مکان و زمان ارائه: یکشنبه 10 تیرماه 97 ساعت 14 الی 15 سمینار 3 مکانیک


عنوان: بررسی علل متالوژیکی استحکام فلزات

پژوهشگر: جواد شاکر

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

مکان و زمان ارائه: یکشنبه 10 تیرماه 97 ساعت 14 الی 15
سمینار 3 مکانیک