سمینار کارشناسی ارشد آقای حبیب کریمی با عنوان «بررسی روشهای پوشش دهی و ارائه راهکار عملی به منظور ایجاد پوشش‌های سد حرارتی YSZ با روش اکسایش PEO»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حبیب کریمی با عنوان «بررسی روشهای پوشش دهی و ارائه راهکار عملی به منظور ایجاد پوشش‌های سد حرارتی YSZ با روش اکسایش PEO»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روشهای پوشش دهی و ارائه راهکار عملی به منظور ایجاد پوشش‌های سد حرارتی YSZ با روش اکسایش PEO اساتید راهنما: دکتر سیدآرش فتاح‌الحسینی دکتر حمید اصفهانی پژوهشگر: حبیب کریمی تاریخ ارائه سمینار: 12/04/96 ساعت 45/10 مکان: کلاس 10

عنوان سمینار: بررسی روشهای پوشش دهی و ارائه راهکار عملی به منظور ایجاد پوشش‌های سد حرارتی YSZ با روش اکسایش PEO

اساتید راهنما: دکتر سیدآرش فتاح‌الحسینی دکتر حمید اصفهانی

پژوهشگر: حبیب کریمی

تاریخ ارائه سمینار: 12/04/96 ساعت 45/10

مکان: کلاس 10