سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «بررسی رفتار دینامیکی وارتعاشی شافت های دوار»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «بررسی رفتار دینامیکی وارتعاشی شافت های دوار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رفتار دینامیکی وارتعاشی شافت های دوار استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا شوشتری پژوهشگر: حسن اصالت تاریخ ارائه سمینار: 9/11/95 ساعت 9:30 مکان: دپارتمان مکانیک سمینار3

عنوان سمینار: بررسی رفتار دینامیکی وارتعاشی شافت های دوار

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا شوشتری

پژوهشگر: حسن اصالت

تاریخ ارائه سمینار: 9/11/95 ساعت 9:30

مکان: دپارتمان مکانیک سمینار3