سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن اکبری با عنوان «بهینه سازی ذوب مجدد براده آلومینیوم و مطالعه ی خواص فیزیکی و مکانیکی محصول بدست آمده»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن اکبری با عنوان «بهینه سازی ذوب مجدد براده آلومینیوم و مطالعه ی خواص فیزیکی و مکانیکی محصول بدست آمده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بهینه سازی ذوب مجدد براده آلومینیوم و مطالعه ی خواص فیزیکی و مکانیکی محصول بدست آمده استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی پژوهشگر: حسن اکبری تاریخ ارائه سمینار: 10/9/94 ساعت 14 مکان: سمینار مواد

عنوان سمینار: بهینه سازی ذوب مجدد براده آلومینیوم و مطالعه ی خواص فیزیکی و مکانیکی محصول بدست آمده

استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی

پژوهشگر: حسن اکبری

تاریخ ارائه سمینار: 10/9/94 ساعت 14

مکان: سمینار مواد