سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن مقدم با عنوان «مدیریت انتشار گازهای گلخانه‏ای از بخش صنعت گاز ایران با استفاده از شبکه‏‏‌های بیزین»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن مقدم با عنوان «مدیریت انتشار گازهای گلخانه‏ای از بخش صنعت گاز ایران با استفاده از شبکه‏‏‌های بیزین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مدیریت انتشار گازهای گلخانه‏ای از بخش صنعت گاز ایران با استفاده از شبکه‏‏‌های بیزین استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی پژوهشگر: حسن مقدم تاریخ ارائه سمینار: ۹/۱۱/9۵ ساعت ۱۶ مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان سمینار: مدیریت انتشار گازهای گلخانه‏ای از بخش صنعت گاز ایران با استفاده از شبکه‏‏‌های بیزین

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

پژوهشگر: حسن مقدم

تاریخ ارائه سمینار: ۹/۱۱/9۵ ساعت ۱۶

مکان: کلاس سمینار صنایع