سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین اسفندیاری وهبان با عنوان «امکان سنجی جایگزینی سیمان با سرباره کوره آهنگدازی فعال شده در ملات و بتن»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین اسفندیاری وهبان با عنوان «امکان سنجی جایگزینی سیمان با سرباره کوره آهنگدازی فعال شده در ملات و بتن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: امکان سنجی جایگزینی سیمان با سرباره کوره آهنگدازی فعال شده در ملات و بتن استاد راهنما: دکتر محمود نیلی پژوهشگر: حسین اسفندیاری وهبان تاریخ ارائه سمینار: 14/6/94 ساعت 11:00 مکان: دپارتمان عمران

عنوان سمینار: امکان سنجی جایگزینی سیمان با سرباره کوره آهنگدازی فعال شده در ملات و بتن

استاد راهنما: دکتر محمود نیلی

پژوهشگر: حسین اسفندیاری وهبان

تاریخ ارائه سمینار: 14/6/94 ساعت 11:00

مکان: دپارتمان عمران